Location

OUR BUSINESS OFFICES
Tokyo Head Office Kabesu Building 2F, 2-25-3 Oji Hongou, Kita ku, Tokyo 114-0022
TEL +81-3-3906-8601
FAX +81-3-3906-8637
Sendai Branch 3-9-9 Miyagino-ku Miyachiyo, sendaishi, Miyagiken 983-0044
TEL +81-22-231-6341
FAX +81-22-231-6339
Osaka Branch 3-4-35 Minamisuita, fu Suita-shi, Osaka 564-0043
TEL +81-6-6389-8261
FAX +81-92-483-2013
Sapporo Branch 2-6-5-10 Satozuka, Kiyota-ku, Sapporo, Hokkaido 004-0802
TEL +81-11-886-7311
FAX +81-11-886-7312
Fukuoka Branch 1-10-30 Tōkōji-chō, Hakata-ku, Fukuoka shi, Fukuoka 812-0896
TEL +81-92-483-2011
FAX +81-92-483-2013
Tokyo Mechanism Center 671 Kinosaki Minami, Noda city, Chiba Prefecture 278-0002
TEL +81-4-7138-3221
FAX +81-4-7138-3222
to top